top of page

Tür Gözlemleyicileri

Marmara Denizi dünyada ve ülkemizde tür çeşitliği açısından büyük önem taşıyor. Endüstriyel faaliyetlerin yoğunluğundan dolayı tahmin edilenin aksine, eşşiz bir canlılığa sahip.